در پایان معاملات ‌روز دو‌شنبه، 67 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 37 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز دو‌شنبه در بورس شرکت لیزینگ ایرانیان (وایران)، شرکت لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر) و شرکت سرمایه گذاری رنا (ورنا) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت ریل سیر کوثر (حسیر)، شرکت سوژمیران (فسوژ) و شرکت سپیدار سیستم آسیا (آسیا) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای وصنا (شرکت صنایع بهشهر ایران)، ثشرق (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق) و دتماد (شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش) در روز سه‌شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران (سدبیر)، شرکت پگاه گلپایگان (غگلپا) و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در معاملات دوشنبه، 60 نماد صف خرید داشتند و 65 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 46 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 205 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 27 درصدی به 283 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی بورس

پیش بینی بورس امروز

معامله‌گران در شرایطی به استقبال معاملات امروز می‌روند که دیروز شاخص‌های بازار پس از 4 روز رشد کردند. شاخص کل بورس 0.46 درصد رشد کرد و شاخص هم وزن 0.66 درصد صعود کرد.

اما دیروز ارزش معاملات خرد با افت 11 درصدی به 3 هزار و 898 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که کمترین رقم در 6 ماه اخیر است.

شاخص با جلوداری فملی، شپنا، شبندر، خودرو، تاپیکو و شتران رشد کرد. تعداد نمادهای سبز بازار نیز بیشتر بود و 67 درصد کل بازار را تشکیل داد.

بدین ترتیب شاخص تا نزدیکی مرز 2 میلیونی رشد کرد و در یک قدمی صعود به کانال بالاتر ایستاد. شاخص در هفته‌های اخیر در حوال مرز 2 میلیونی در نوسان بوده و بازار با رکود معاملاتی مواجه بوده است. دیروز میزان عرضه بیشتر از تقاضا بود و مجموع ارزش صف‌های فروش بیشتر از صف‌های خرید بود. اگر میل به عرضه در معاملات امروز نیز زیاد باشد می‌تواند مانع از صعود شاخص به بالای مرز 2 میلیونی شود.