یکشنبه, 28 شهریور 1400

اخبار روز

ما را دنبال کنید

چه کسانی نمی‌توانند کارت هدیه بگیرند؟

۹:۵۲ ق٫ظ, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
شرط دریافت کارت هدیه

فهرست این مقاله (با کلیک روی هر عنوان به محتوای مورد نظر هدایت می‎‌شوید) مخفی کردن

بانک مرکزی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را مورد بازنگری قرار داد و به شبکه بانکی ابلاغ کرد که مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این دستورالعمل شامل صدور کارت هدیه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است، صدور کارت هدیه در هر مؤسسه اعتباری به صورت غیرحضوری، صرفاً از طریق ابزارهای پذیرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است، حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هدیه معادل ۱۰۰ هزار تومان است و حداکثر مبلغ آن از ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان افزایش یافت و حداکثر مدت اعتبار کارت هدیه نیز از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است، می‌شود.

این دستورالعمل که حاوی ۲۰ ماده و شش تبصره است، در یکی از بندهای خود مؤسسه‌های اعتباری یا بانک‌ها را موظف کرده است هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت، تعهدات لازم در خصـوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسـم را از مشتری اخـذ و در صـورت خودداری مشتری از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسه اعتباری بایـد از ارائـه خدمات به ایشان خودداری کند.

وظایف بانک‌ها در قبال صدور کارت هدیه

با توجه به اینکه کارت هدیه حداکثر به مدت دو سال دارای اعتبار است و پس از انقضای مـدت مزبـور، مانـده مصـرف نشده کارت‌های هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادرکننده، قابل دریافت است، مؤسسه اعتباری موظف است پس از تاریخ انقضای کارت هدیه و در صورت عدم ارائـه جسـم کـارت هدیه به دلایلی نظیر مفقودی، پرداخت مانده مصرف نشده کارت هدیه را صرفاً بر اساس درخواسـت مشتری و پس از احراز هویت وی پرداخت کند.

همچنین. مؤسسه اعتباری موظف است قبل از تاریخ انقضای کارت هدیه، در صورت ارائه جسم کارت هدیه، با درخواست مشتری و پس از احراز هویت وی، نسبت به تعویض، تولید مجدد رمز یا رفع مسـدودی کارت هدیه اقدام کند.

علاوه براین، مؤسسه اعتباری موظف است قبل از تاریخ انقضای کارت هدیه، در صورت عدم ارائـه جسـم کـارت هدیه به دلایلی نظیر مفقودی، با درخواست مشتری و پس از احراز هویت وی و ابطـال کـارت هدیـه قبلی، منوط به سپری شدن حداقل دو ماه از تاریخ اعلام مفقودی و عدم انجام هر گونه تراکنش اعـم از موفق یا ناموفق طی مدت دو ماه از تاریخ اعـلام مفقـودی و نیـز عـدم ادعـای مالکیـت توسـط شخص ثالث با عنوان دارنده کارت هدیه طی مدت دو ماه از تاریخ اعلام مفقودی، نسبت بـه صـدور مجدد کارت هدیه و یا تولید مجدد رمز کارت هدیه اقدام کند.

از دیگر وظایف موسسات اعتباری در قبال صدور کارت‌ هدیه و بن کارت این است که سازوکاری را فراهم کند تا از طریق آن، ردیابی تمامی تراکنش‌هـای هر کارت صادره و همچنین اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت‌های هدیـه و یـا بن‌کارت‌هـای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری – به همراه مانده مصرف نشده کارت‌های هدیه و یا بن‌کارت‌هـای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه – امکانپذیر باشد.

از سوی دیگر، بانک‌ها باید اطلاعات تراکنش‌های کارت‌های هدیـه و یـا بن‌کارت‌هـای صـادره رامطابق ضوابط مذکور در آیین‌نامه مدت و طرز نگاهـداری اوراق بازرگـانی، اسـناد و دفـاتر بانک‌هـا، اعلامی توسط بانک مرکزی نگهداری کنند و تخلـف از آن مشـمول مجازات‌هـای مقـرر در قـانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود.

کارت هدیه فقط برای برداشت از حساب است

ضمن بیان اینکه صدور کارت هدیه صرفاً در قبال برداشت از حساب مشتری مجاز است، جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی صدور کارت هدیه و یا بن‌کارت برای اشخاص زیر را ممنوع دانسته است:

۱_ اشخاصی که از ارائه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می‌کنند

۲_ دارندگان سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده

۳_ اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حق دریافت خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند

۴_ اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یـا بـه هـر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند

۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشـخاص خـارجی (حقیقی و یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی

۶_ اشخاص فهرست تحریمی بند ۲۰ ماده ۱ و فهرست توقیفی بند ۲۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحـاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران

پربیننده ها

    No Post found

حاشیه ها

ورزشی

عکس خبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *